ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΣ  
 

Η H.B. LEASE είναι μία αμιγώς Ελληνική Ανώνυμος Εταιρεία με βασικούς φορείς γνώστες του Κλάδου Μακροχρόνιας Μίσθω-σης Αυτοκινήτου (Operating Leasing, Long Term Rental)

Βασικός της σκοπός είναι να προσφέρει το προϊόν της Μακροχρόνιας μίσθωσης ιδιω-τικής χρήσης επιβατικών αυτοκι-νήτων και λοιπών κατηγοριών με όλα τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτήν και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες ή μη).

Στην H.B. LEASE με δική σας επιλογή και διαπίστωση μπορεί-τε να αποκτήσετε το αυτοκίνητο ή το στόλο των αυτοκινήτων για τον αποκλειστικό σκοπό σας, με τις πιο απλές και ευέλικτες διαδικασίες μέσα σε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον με πλήρη γνώση του προϊόντος.

 
Εάν θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για την μακροχρόνια μίσθωση ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων, συμπληρώστε το email ή το τηλέφωνό σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
emai:   
Τηλέφωνο:    
Η H.B. LEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2004 στον κλάδο της μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, μία εταιρεία προσωπική και φιλική.

Οι φορείς και οι βασικοί συντελεστές της Εταιρείας καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό της με την πολυετή εμπειρία και πείρα στις Εταιρικές μισθώσεις των αυτοκινήτων αλλά και την τεχνογνωσία του προϊόντος (operating leasing - long term rental) βρίσκονται κοντά σας προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και υψηλής ποιόητας υπηρεσίες, εναρμονισμένες με τις δικές σας απαιτήσεις.

Για όλες τις εταιρικές σας ανάγκες, ακόμα και για τις προσωπικές σας μετακινήσεις σκεφτείτε και αποφασίστε:

ΜΟΝΟ η
H.B. Lease
σας οδηγεί στην επίτευξη των στόχων σας

 
© 2006 Η.Β. LEASE Ανώνυμη Εταιρία Μακροχρόνιας Μίσθωσης Αυτοκινήτων Τηλ.: 210 9370183-185-186. FAX: 210 9370105-405. Email: [email protected]